Kunskap Erfarenhet Garanti - Trygghet

Med dessa ord vill vi beskriva vad som ger Dig trygghet. Orden är vanliga och man kan läsa dem på många platser. Det vanligaste ordet efter de två första brukar dock vara kvalité. 


Men kan Du som patient avgöra om den behandling Du fått är bra? 


Kanske ett allmänt intryck av oss som arbetar och hur det känns att bli behandlad är det som avgör bedömningen. 


Vår mening är att som patient kan man bara avgöra frågan med lite vaga intryck och för all del också hur det känns i munnen.

Garanti på följande behandlingar: 
Lagning 2 år
Godkänd rotfyllning 5 år
Kronor och broar 5 år *
*Vid åtgärd som gör att den reparerade kronan kan betraktas som ny förlängs garantin med fem år.

Vår utgångspunkt i arbetet är att en patient aldrig kan avgöra kvalité på samma sätt som den som är utbildad. Därför har vi ersatt ordet kvalité med ordet garanti. Är det god kvalité måste det gå att ge garanti på ett arbete.

Nöjdhetsgaranti, om Du inte är nöjd med något utöver vad som gäller fastställd garanti vill vi gärna veta det. Dina synpunkter är vi tacksamma för i vårt dagliga utvecklingsarbete.

För din trygghet är företaget anslutet till Privattandläkarna. Du kan alltid ringa Privattandvårdsupplysningen och få svar på frågor som rör tandvård. Privattandläkarna har förtroendenämnder som löser tvister mellan patienter och tandläkare. Medlemmen är tvungen att följa dess beslut i annat fall kan medlemmen uteslutas.

Skadeförsäkring om det som inte skall hända ändå händer. Garantiförsäkring. Etiska riktlinjer.

Trygghet är också att veta att när vi lagar en tand ser vi inte bakåt i tiden. Det som har hänt har hänt och kan inte ändras. Det är av stor vikt att Du som patient vet hur Du behöver sköta om dina tänder på bästa sätt för att minimera skador på tänderna. Informationen kan vara tjatig men i längden väldigt viktig. Den informationen vi ger är och skall vara anpassad till den enskilde.